DARBA DROŠĪBA, VESELĪBAS AIZSARDZĪBA UN VIDE

 

 

Standox rūpējas par darbinieku veselības aizsardzību un apkārtējo vidi
 

Standox ir vadošais auto krāsu sistēmas ražotājs, kura darbība atbilst visstingrākajām darba drošības un vides prasībām. Standox apzinās atbildību par darbiniekiem, klientiem un apkārtējo vidi. Tieši tādēļ uzsveram darba drošības un veselības aizsardzības nozīmi un vides nekaitīguma nepieciešamību auto krāsošanas darbos, kā arī nenogurstoši runājam par šo tematu. Šīs informācijas nodošana klientiem un profesionāļiem ir viens no mūsu vissvarīgākajiem uzdevumiem. 

 

 

Par ļoti svarīgu uzskatām prasmi un zināšanas pareizai risku novērtēšanai, un visās tehniskajās mācībās nozīmīgu laika daļu esam veltījuši tam, lai noskaidrotu darba drošības un veselības aizsardzības riskus un izvairītos no tiem. Un to mēs darām visā pasaulē, neatkarīgi no tā, kurā kontinentā un kurā valstī notiek mācības!

Vislabākais mūsu darbības piemērs ir jauns mācību video, kas māca skatītājam, kādi riski apdraud auto krāsotāju darba gaitā un kā no tiem vislabāk izvairīties. Tajā ir sniegt arī konkrēti padomi par veselības aizsardzību un individuālo aizsarglīdzekļu lietošanu.

 

Papildus “Premium” kvalitātes auto krāsu sistēmām Standox piedāvā arī plašu praktisku pakalpojumu un mācību komplektu klāstu.

Bukletā "Nepieciešamie padomi drošam darbam" atradīsiet vienkāršu un saprotamu skaidrojumu, kā auto virsbūves un krāsošanas darbnīcā ar vienkāršiem paņēmieniem uzlabot veselības un vides aizsardzības līmeni.


 

 

 

 

 

Standox ir saņēmis augstākā vides aizsardzības vadības standarta sertifikātu - tā ir būtiska atzinība par paveikto darbu!


Standox vēlreiz veica vides auditu un atbilst visstingrākajām prasībām visās ražošanas un tirdzniecības procesa daļās. Saņemtais ISO 14001:2004 sertifikāts apstiprina, ka Standox ir ieviesis vides aizsardzības vadības sistēmu visās uzņēmuma daļās un pilnībā atbilst ar šo standartu noteiktajām starptautiskajām un vietējām prasībām un likumiem.